Usługi wsparcia w wypełnieniu formualrzy PIT realizowane są w programie PITax.pl Łatwe podatki.

Pomagać bliźnim w trudnych sytuacjach życiowych

spowodowanych chorobą, wykluczeniem społecznym, wiekiem, wspierać niepełnosprawne dzieci i młodzież w rozwijaniu talentów, pokonywaniu własnych ograniczeń – takie cele postawiła sobie Fundacja ProCuro powołana w czerwcu 2007 roku. W otoczeniu każdego z nas są ludzie, którzy czekają na pomoc, a których każdy
z nas może wesprzeć. Bądźmy wrażliwi na otaczający nas świat.

Pomoc

Skierowanych do osób niepełnosprawnych i ich rodzin, dzieci i młodzieży, osób w wieku 45+ oraz na rzecz środowisk wiejskich.

Pomoc

Skierowanych do osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Wiek 45+

Skierowanych do osób
w wieku 45+.

Środowiska

Wykonywanie zadań na rzecz środowisk wiejskich.

Fundatorki:

1. Alicja Śmiechowska – Dzik (mgr pedagogiki)
2. Joanna Mesjasz (dr psychologii)
3. Bożenna Dowgiałło (mgr ekonomii zarządzania)
4. Maria Jańska – Granek (mgr ekonomii)

Osoby działające na stałe w fundacji wspierające przygotowania i realizację projektów:

Tomasz Kurczowy (mgr inż. architektury) zajmuje się aranżacją i przygotowaniem wystaw
oraz dokumentacją fotograficzną
Joanna Horyńska – Kozłowska (mgr administracji) - pracownik biurowy koordynujący realizację projektów
Sylwia Piotrowska (student) - pracownik biurowy
Wojciech Świerdzewski – (mgr sztuki) grafik projektujący kalendarze
Monika Kobeszko oraz Małgorzata Bukraba – graficy projektujący stronę internetową